Restaurant Zeppelin im Kongresshotel Potsdam (21.11.2017)