Euro Asia Thai

Zeppelinstr. 142
14471 Potsdam

Telefon (0331) 9512349