Potsdamer Kegelsportverein Aufbau 53 e.V.

Heidereiterweg 54
14478 Potsdam

Telefon (0331) 864298