Potsdamer Kegelsportverein Aufbau 53 e.V.

Heidereiterweg 54
14478 Potsdam

(0331) 864298